Concurso MANRM

Alumnos premiados

Segunda Edición Premio de cerámica del MAMRM 2010

 
 
Primer premio MAMRM
Marta González Pérez
Ciclo de Grado Medio de Alfarería
 
 
 
 
Segundo premio Libre
Jennifer Cámara
Ciclo de Grado Superior de Cerámica Artística
 
 
Segundo premio MAMRM
Jawdat Habib
Ciclo de Grado Superior de Cerámica Artística
 
 
 
 
Segundo premio Libre
Ricardo Piqueras
Ciclo de Grado Superior de Cerámica Artística